Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.3.7.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Zamówienia »
SPRZĘT I MATERIAŁY

Spis treści    

Program pozwala na ewidencjonowanie przyjętych w związku z realizacją zamówienia:

  • materiałów i surowców,
  • sprzętu i wyposażenia.

Odpowiednie listy znajdują się na kartach Sprzęt oraz Materiały okna edycji zamówienia. Użyte tutaj terminy „sprzęt” i „zamówienia” należy rozumieć raczej dosłownie, chociaż każda firma będzie miała w tym zakresie swoją specyfikę. Każdy element na liście ma swoją nazwę, ilość oraz status przetwarzania:

  • oczekuje,
  • na stanie,
  • zrealizowano,
  • zwrócono (tylko sprzęt).

Podstawowa różnica między sprzętem/wyposażeniem a materiałami/surowcami jest taka, że te pierwsze podlegają zwrotowi do klienta, a te drugie – zużyciu. Dlatego dla materiałów/surowców można dodatkowo wprowadzić aktualny stopień wykorzystania (zużycia).

Spis treści