Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.3.5.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Zamówienia »
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ETAPY REALIZACJI

Spis treści    

Z technicznego i wizualnego punktu widzenia pozycje zamówienia wyglądają i działają w sposób zbliżony do pozycji dokumentu fakturowego lub magazynowego:

 • reprezentują produkt (towar lub usługę) o określonej nazwie, który może być oznaczony jako magazynowy i/lub fiskalny,
 • występują w określonej ilości i jednostce miary,
 • posiadają cenę i stawkę podatku,
 • posiadają wartość wyliczoną na podstawie ceny, ilości, stawki podatku i metody obliczeń ustawionej dla zamówienia.

Jednakże ich rola wybiega znacznie poza opisywanie tego co zamówiono. Każda pozycja zamówienia posiada też również aktualny status przetwarzania. Jest to lista predefiniowanych opcji zasadniczo typowych dla różnych rodzajów działalności i ułożonych w typowym logicznym porządku:

 • oczekujące,
 • wykonywanie,
 • wykonano,
 • na wydaniu,
 • wysłano,
 • dostarczono,
 • zwrot,
 • zakończono.

W praktyce to w jaki sposób danej w firmie będą nadawane kolejne statusy przetwarzania pozycji zamówienia zależy od specyfiki jej działalności. Nie mniej jednak lista możliwych opcji jest przygotowana w taki sposób, aby pasowała do możliwie szerokiego zakresu okoliczności.

Domyślną wartością statusu jest „oczekujący”, choć można to zmienić w ustawieniach programu. Po dodaniu jednej lub więcej pozycji do zamówienia, można zmieniać status dla każdej z nich indywidualnie, albo dla wszystkich jednocześnie korzystając z pola wielokrotnej zmiany znajdującego się pod ich listą. Opisane osobno wydanie produktów może automatycznie zmienić status na „wysłano” (lub inny wskazany w ustawieniach programu), o ile dana pozycja nie ma już statusu „wyższego”. Również zatwierdzenie zwrotu produktów (towarów) automatycznie znajdzie odpowiednie odzwierciedlenie w statusie pozycji, której dotyczy - domyślnie „zwrot” z możliwością zmiany w ustawieniach.

W zależności od statusów poszczególnych pozycji całe zamówienie jest oznaczone jako niezrealizowane, częściowo zrealizowane lub zrealizowane w całości. Informację tę widać na liście zapisanych zamówień – jako odpowiednio niewypełniony (biały) prostokąt, prostokąt wypełniony kolorem szarym oraz prostokąt z „ptaszkiem”. Całkowicie zrealizowane jest takie zamówienie, w którym chociaż jedna pozycja ma status „zakończono”. Jeśli ma go co najmniej jedna, ale nie wszystkie pozycje, wówczas zamówienie jest zrealizowane częściowo.

Spis treści