Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.3.4.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Zamówienia »
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Spis treści    

Wśród ogólnych parametrów zamówienia znajduje się jeden bardzo dla niego charakterystyczny. Jest to termin realizacji określony konkretną datą i ustawiany w oknie edycji zamówienia na karcie Ogólne (zrzut nr 1). Ponieważ często ma on szczególnie duże znaczenie znaczenie z punktu widzenia wywiązania się wykonawcy zamówienia z obowiązków wobec klienta, może on zostać w specjalny sposób wyróżniony również na liście zapisanych zamówień. Po kliknięciu przycisku Realizacja... pojawi się okno pozwalające włączyć opcję ostrzegania o zbliżających się terminach realizacji (zrzut nr 2). Jeśli zamówienie, którego status jest ustawiony na opcję „zamówienie” ma termin realizacji przypadający za mniej niż ilość dni wskazanych w opisywanym oknie, to taka pozycja na liście zostanie podświetlona na czerwono.

Spis treści