Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 2.6.
Serwer, dane i użytkownicy »
HISTORIA ZDARZEŃ SYSTEMOWYCH

Spis treści    

Serwer zapisuje w bazie danych historię następujących zdarzeń:

  • zalogowanie,
  • wylogowanie,
  • wygaśnięcie sesji.

Każde z tych zdarzeń przypisane jest użytkownikowi, którego dotyczyło oraz przechowywany jest dokładny czas jego wystąpienia. Historia zdarzeń systemowych dostępna jest wyłącznie dla adminstratorów, a jej podstawowym przeznaczeniem jest umożliwienie ustalenia kto i kiedy korzystał z programu. Interfejs użytkownika pozwalający pracować z historią zdarzeń systemowych dostępny jest poprzez aplikację kliencką w menu Administracja|Historia...:

Spis treści