Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 2.7.
Serwer, dane i użytkownicy »
IMPORT DANYCH Z PROGRAMU PROSTE FAKTURY

Spis treści    

Proste Faktury to technicznie bliźniacza aplikacja programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. Jest ona jednak rozwiązaniem jednostanowiskowym i posiada węższy zakres funkcjonalności. Nie mniej jednak użytkownicy Prostych Faktur, którzy zaczynają korzystać z programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn mogą zaimportować do niego dane z dotychczas używanej aplikacji. Jest to możliwe za pośrednictwem Menedżera Serwera, który zawiera odpowiednie opcje na karcie Import danych.

Import danych polega na całkowitym zastąpieniu zawartości bazy danych programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn danymi zaimportowanymi z bazy danych Prostych Faktur. Wyjątkiem od procedury zastąpienia wszystkich dotychczasowych danych są jedynie dane użytkowników oraz ustawienia użytkowników i globalne, których w przypadku Prostych Faktur w ogóle nie ma. Import jest możliwy pod warunkiem, że baza danych pochodzi z programu Proste Faktury w wersji co najmniej 1.9. Jeśli używany jest program Proste Faktury w starszej wersji, należy najpierw dokonać jego aktualizacji.

Procedura importu uzależniona jest od tego czy program Proste Faktury zainstalowany był na tym samym komputerze co serwer programu Sprzedaż i Magazyn, czy też na innym. Jeśli Proste Faktury oraz serwer programu Sprzedaż i Magazyn zainstalowane są na tym samym komputerze, a w programie Proste Faktury nie był włączony tryb obsługi wielu firm, importu można dokonać bezpośrednio z bazy danych Prostych Faktur. Należy w tym celu odnaleźć fizyczny plik zawierający tę bazę - zazwyczaj znajduje się on w katalogu programu i nosi nazwę pf.dat. Jeśli istnieje wątpliwość co do położenia pliku danych Prostych Faktur, Menedźer Serwera może pomóc w jego odnalezieniu przy pomocy opcji Znajdź bazę danych programu Proste Faktury. Menedżer Serwera poszuka wówczas katalogu instalacyjnego Prostych Faktur zgodnie z informacjami zapisanymi w Rejestrze Windows, po czym sprawdzi czy katalog ten zawiera plik pf.dat. Do wyników tych poszukiwań należy jednak podejść z pewną rezerwą, choćby dlatego, że np. mogła być w użyciu kopia Prostych Faktur zlokalizowana poza rozpoznawanym przez system Windows katalogiem instalacyjnym.

Jeśli program Proste Faktury oraz serwer programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn znajdują się na innych komputerach, ewentualnie jeśli w programie Proste Faktury włączony był tryb wielu firm, wówczas importu danych należy dokonać z archiwum bazy danych Prostych Faktur. W tym celu należy:

  • wyeksportować bazę danych programu Proste Faktury do pliku przy pomocy narzędzia Archiwizacja lokalna dostępnego w tym programie w menu Narzędzia;
  • przenieść utworzony w ten sposób plik na komputer, na którym zainstalowany jest serwer programu Sprzedaż i Magazyn;
  • wprowadzić ścieżkę do tego pliku na karcie Import danych w Menedżerze Serwera.

Ze względu na "totalny" charakter importu zaleca się, aby poprzedzić go wykonaniem dodatkowej kopii zapasowej bazy danych programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn (korzystając z narzędzi dostępnych na karcie Archiwizacja Menedżera). Jeśli bowiem wynik importu będzie z jakiegokolwiek powodu niezgodny z oczekiwaniami, wówczas jedynym sposobem przywrócenia dotychczasowych danych będzie użycie ich kopii zapasowej. Zaleca się również, aby na czas importu użytkownicy pracujący z programem na stacjach roboczych co najmniej wylogowali się, a nawet zamknęli program i uruchomili ponownie już po zakończeniu importu. Usługa serwera zostanie bowiem do tego czasu zatrzymana, a w razie udanego importu wszystkie dotychczasowe dojścia do danych zostaną usunięte.

Spis treści