Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 2.8.
Serwer, dane i użytkownicy »
IMPORT TABELI STAWEK ODSETEK USTAWOWYCH

Spis treści    

Na potrzeby tworzenia not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty program korzysta z wbudowanego kalkulatora odsetek za zwłokę. Możliwe jest przy tym albo wpisanie dowolnej stawki przez użytkownika, albo skorzystanie z opcji automatycznego wyliczenia kwoty odsetek. Automatyczność oznacza w tym wypadku, że program pobiera stawki odsetek ustawowych za zwłokę z tabeli zawartej w jego własnej bazie danych. Tabela ta ulega jednak dezaktualizacji, gdy określonego dnia zaczyna obowiązywać inna niż dotąd stawka odsetek ustawowych za zwłokę. Taki stan nieaktualności będzie utrzymywał się do chwili publikacji kolejnej wersji programu zawierającej nową tabelę stawek. Aby zapobiec takiej sytuacji bez potrzeby publikacji nowej wersji programu przez producenta oraz dokonania aktualizacji przez użytkownika, możliwe jest zaimportowanie zaktualizowanej tabeli stawek odsetek dostarczonej przez producenta oprogramowania wraz z wejściem w życie takich zmian.

Aby dokonać aktualizacji tabeli stawek odsetek ustawowych należy wykonać kolejno następujące kroki:

  • pobrać plik ze zaktualizową tablę stawek ze strony internetowej programu i docelowo zapisać go na lokalnym komputerze, na którym zainstalowano serwer programu; nie należy korzystać z danych pochodzących z innych źródeł niż producent programu, ani dokonywać samodzielnych modyfikacji pobranego pliku, gdyż nie może być wówczas gwarancji, że dane będą prawidłowe, a ich użycie bezpieczne;
  • w Menedżerze Serwera na karcie Import danych należy wskazać ścieżkę do lokalnego pliku z aktualnymi danymi i kliknąć przycisk Importuj.

Wykonanie powyższych operacji spowoduje zastąpienie dotychczasowej tabeli danymi z pliku. Na czas samej operacji importu danych usługa serwera zostanie zatrzymana i uruchomiona ponownie po jego zakończeniu. Oznacza to, że na czas importu danych użytkownicy nie będą mogli korzystać z programu, jednak w normalnych warunkach nie powinno to zając więcej niż kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund. Niezależnie od tego, aby wykluczyć jakiekolwiek problemy z dostępem do aktualnych danych o stawkach odsetek ustawowych po stronie aplikacji klienckich, zaleca się wylogowanie wszystkich użytkowników przed rozpoczęciem importu. Gdy usługa stanie się ponownie dostępna, użytkownikcy mogą się ponownie zalogować.

Sama operacja importu tabeli stawek jest nieodwracalna. Jeśli jednak z jakiekolwiek powodu pojawią się następnie wątpliwości czy zaimportowane dane są poprawne, można albo tę operację powtórzyć, albo przywrócić domyślną tabelę dostarczoną z daną wersją programu. Ta ostatnia opcja dostępna jest równięż w Menedżerze Serwera na karcie Import danych

Spis treści