Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 1.4.
Zagadnienia ogólne »
INSTALACJA I DEINSTALACJA

Spis treści    

Instalacja

Jakkolwiek program składa się z dwóch odrębnych składników, tj. serwera i klienta, istnieje tylko jeden instalator zawierający łącznie zarówno serwer jak i klienta. Zasadniczno nie zawiera on jakiś nietypowych rozwiązań, pozwalając w szczególności wybrać docelowy folder instalacji czy też zdecydować jakie skrótty do programu mają zostać utworzone na Pulpicie oraz w Menu Start. Szczególne znaczenie ma jednak ten krok instalacji, w którym użytkownik wybiera składniki do zainstalowania. Dostępne są następujące opcje do wyboru:

 • serwer + klient,
 • tylko serwer,
 • tylko klient.

Domyślna jest pierwsza z tych opcji. Stanowi ona typowe rozwiązanie jeśli program instalowany jest w celach testowych i demonstracyjnych, jednak bardzo rzadko wykorzystuje się ją w innych sytuacjach.

Wybrane składniki instalowane są do jednego wskazanego katalogu. Zostanie on jednak podzielony na podkatalogi zawierające:

 • pliki wykorzystawane tylko przez serwer (Server), w tym plik bazy danych i klucza aktywacyjnego,
 • pliki wykorzystawane tylko przez klienta (Client),
 • pliki wspólne (Shared), przede wszystkim biblioteki DLL.

W przypadku wyboru serwera lub serwera i klienta łącznie dokonywana jest automatycznie rejestracja usługi systemowej pod postacią której działa serwer (dssrvc).

Instalator w każdym wypadku musi zostać uruchomiony z uprawnieniami administracyjnymi.

Deinstalacja

Deinstalacja programu jest zasadniczo lustrzanym odbiciem instalacji i tak samo jak ona wymaga uprawnień administracyjnych. Deinstalacja może polegać na usunięciu:

 • aplikacji w całości, zarówno serwera jak i klienta (cokolwiek nie byłoby zainstalowane),
 • tylko serwera,
 • tylko klienta.

Istnieją jednak dość istotne różnice pomiędzy pierwszą z tych opcji, a usunięciem tylko wybranych składników. W przypadku usunięcia aplikacji w całości:

 • skasowane zostaną wszystke pliki, w tym baza danych,
 • usługa serwera zostanie usunięta z listy usług systemowych,
 • aplikacja zostanie usunięta z listy zainstalowanych programów w systemie operacyjnym.

Jeśli jednak zostanie usunięty tylko wybrany składnik, skutki będą bardziej ograniczone, ponieważ:

 • skasowane zostaną pliki wybranego składnika, ale z pominięciem danych i ustawień,
 • jeśli wybrano deinstalację serwera - jego usługa zostanie usunięta z listy usług systemowych,
 • aplikacja jako taka pozostanie na liście zainstalowanych programów w systemie operacyjnym.

Szczególną ostrożność należy zachować przy całkowitym odistalowywaniu aplikacji na komputerze, na którym działa serwer. Taka deinstalacja nie tylko całkowicie zatrzyma możliwość korzystania z programu, ale może też łatwo doprowadzić do nieodwracalnej utraty wszelkich przechowywanych przez niego danych.

Usługa serwera

Jak już powiedziano, dodaniem i usunięciem serwera z listy usług systemowych zajmują się instalator i deinstalator. W razie uzasadnionej potrzeby operację tę można jednak wykonać samodzielnie, ręcznie uruchamiając plik dsserver.exe z parametrami /INSTALL lub /UNINSTALL. Wymaga to uprawnień administracyjnych.

Spis treści