Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.8.4.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Księgowość »
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

Spis treści    

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest plikiem tworzonym m.in. przez oprogramowanie sprzedażowe i księgowe, który w określonych sytuacjach przewidzianych prawem jest udostępniany organom podatkowym. Może on pełnić również inne funkcje, takie jak przenoszenie danych pomiędzy różnymi systemami księgowymi i sprzedażowymi. Z technicznego punktu widzenia JPK jest dokumentem XML skonstruowanym wg określonego szablonu. W związku z tym jest on czytelny dla człowieka pod warunkiem znajomości reguł dokumentów XML. Jednak co do zasady przeznaczony jest on do dalszego przetwarzania przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, nie zaś do bezpośredniego przeglądania przez użytkowników.

Istnieje wiele rodzajów JPK. Do najczęściej spotykanych i stosowanych należą:

  • JPK-FA tworzony w oprogramowaniu sprzedażowym takim jak Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn; zawiera on informacje nt. faktur wystawionych w zadanym czasie; w obecnie obowiązującym stanie prawnym podatnik ma obowiązek dostarczenia go organom podatkowym na ich wyraźne żądanie;
  • JPK-VAT tworzony zasadniczo w oprogramowaniu księgowym takim jak DuoKomp Księga Podatkowa; w przeciwieństwie do JPK-FA, JPK-VAT zawiera informacje zarówno o transakcjach sprzedażowych jak i zakupowych oraz ich sposobie rozliczenia dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT); do okresów wrzesień 2020 oraz III kw. 2020 musi być obowiązkowo generowany przez podatników rozliczających się z VAT i wysyłany organom podatkowym co miesiąc bez wezwania – tak jak deklaracja VAT-7 lub VAT-7K;
  • JPK-V7M/K tworzony zasadniczo w oprogramowaniu księgowym takim jak DuoKomp Księga Podatkowa; od okresów październik 2020 oraz IV kw. 2020 zastępuje on JPK-VAT i oprócz ewidencji sprzedaży i zakupów zawiera również deklarację VAT-7, którą również zastępuje; wysyłany organom podatkowym co miesiąc bez wezwania przez podatników rozliczających się z VAT;
  • JPK-PKPIR tworzony wyłącznie w oprogramowaniu księgowym takim jak DuoKomp Księga Podatkowa; zgodnie ze swoją nazwą obejmuje on dane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów z zadanego okresu; podatnik ma obowiązek dostarczenia go organom podatkowym na ich wyraźne żądanie.

Jednolity Plik Kontrolny – zakres wsparcia w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn

Program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn pozwala wygenerować następujące rodzaje JPK:

  • JPK-FA w pełnym zakresie objętym funkcjonalnością programu; taki JPK-FA może zostać zarówno przekazany organom skarbowym, jak równiez zostać wykorzystany do wymiany danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi;
  • JPK-V7M/K w ograniczonym zakresie – wyłącznie ewidencja sprzedaży i wyjątkowo zakupów, z ograniczoną liczbą ustawień; taki JPK-V7M/K może zostać wykorzystany do wymiany danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi, jednak nie może zostać zarówno przekazany organom skarbowym w wykonaniu przewidzianych prawem obowiązków sprawozdawczych.

Aby uzyskać wsparcie dla JPK-V7M/K w pełnym zakresie lub dla JPK-PKPIR, można skorzystać m.in. z naszego programu DuoKomp Księga Podatkowa.

Spis treści