Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 2.3.
Serwer, dane i użytkownicy »
ŁĄCZNOŚĆ Z SERWEREM

Spis treści    

Protokół komunikacyjny

Technicznie rzecz biorąc serwer programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn jest serwerem HTTP. Za pomocą tego standardowego protokołu wymieniane są informacje między serwerem a klientem w formacie specyficznym dla programu.

Port serwera

Domyślny port serwera to 4501. W typowym przypadku nie ma potrzeby jego zmiany. W uzasadnionych sytuacjach można to jednak zrobić na karcie Serwer Menedżera Serwera. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zmiana domyślnej konfiguracji serwera musi zostać odzwierciedlona także w kopiach aplikacji klienckiej. W oknie logowania użytkownika w aplikacji klienckiej znajduje się bowiem pole Port, którego wartość musi być zgodna z rzeczywistością. Domyślnie również ono ma predefiniowaną standardową wartość 4501.

Adres serwera

Istotną kwestią w konfiguracji programu jest ustalenie adresu IP (v4) serwera w danej sieci (ewentualnie nazwy hosta serwera jeśli w sieci działa serwer DNS). O ile kwestia portu serwera nie wymaga zwykle żadnej ingerencji, to adres serwera musi zostać ustalony i wpisany w odpowiednie pole w oknie logowania aplikacji klienckiej. Domyślnie po instalacji pojawi się tam wartość "localhost", co jednak zakłada, że serwer jest zainstalowany na tym samym komputerze co klient. Ustalenia adresu serwera należy dokonać przy pomocy przeznaczonych do tego narzędzi systemu operacyjnego. Jednak program ułatwia to w ten sposób, iż na karcie Sieć w Menedżerze Serwera można wyszukać zainstalowane w komputerze interfejsy sieciowe wraz z ich adresami IPv4.

Adres IP serwera powinien być niezmienny w czasie, bowiem każda jego modyfikacja wymaga podania nowej wartości w oknie logowania aplikacji klienckiej. W szczególności nie zaleca się, aby adres serwera był przydzielany przez DHCP, gdyż to często prowadzi do okresowych zmian adresów IP i to nie zawsze w do końca przewidywalny sposób. Powinien on być wpisany "na sztywno" w konfiguracji interfejsu sieciowego z uwzględnieniem tego w konfiguracji routera. Na liście wykrytych interfejsów sieciowych na karcie Sieć widoczna jest dodatkowa kolumna ostrzegająca o ewentualnie aktywnym DHCP.

Zapora sieciowa (firewall)

Ponieważ na komputerze, na którym zainstalowano usługę serwera może działać różnego rodzaju oprogramowanie pełniące rolę zapory sieciowej (firewall), należy upewnić się, że ustawione w nim reguły filtrowania ruchu sieciowego pozwolą połączyć się stacjom roboczym z serwerem programu. Ze swojej strony instalator programu, w przypadku wyboru opcji instalacji serwera, dokonuje wstępnej konfiguracji Zapory Windows. Dopisywana jest reguła dopuszczająca połączenia przychodzące do usługi Serwer Programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn (dssrvc). Instalator nie ma jednak wpływu na ewentualne inne niż Zapora Windows oprogramowanie filtrujące ruch sieciowy, więc ewentualna jego konfiguracja musi zostać dokonana przez administratora systemu.

Połączenia w sieci lokalnej i przez internet

Ze względu na wykorzystanie przez program ogólnych mechanizmów łączności sieciowej na bazie protokołu TCP/IP, teoretycznie możliwe jest ustanowienie połączenia klienta z serwerem przez jakąkolwiek tego rodzaju sieć, zarówno LAN (lokalnie) jak i WAN (internet). Nie mniej jednak należy pamiętać, że program zaprojektowany jest do pracy w sieciach lokalnych (LAN) i sam z siebie nie zapewnia dostatecznego poziomu bezpieczeństwa w przypadku łączności przez internet. Jeśli istnieje potrzeba współpracy pomiędzy różnymi fizycznie oddalonymi od siebie lokalizacjami nie połączonymi w jeden fizyczny LAN, należy w tym celu wykorzystać infrastrukturę wirtualnej sieci prywatnej (VPN), którą powinny skonfigurować osoby odpowiedzialne za infrastrukturę IT firmy lub organizacji.

Spis treści