Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 2.2.
Serwer, dane i użytkownicy »
KONFIGURACJA I LOGI SERWERA

Spis treści    

Konfiguracja serwera

Konfiguracja serwera przechowywana jest w pliku tekstowym o nazwie dsserver.ini zlokalizowanym w katalogu usługi serwera. Jest to typowy plik INI, który można poddawać ręcznej edycji np. w Notatniku systemu Windows. Zalecanym sposobem zmiany konfiguracji jest jednak użycie Menedżera. Dba on o to, aby wartości zapisywane do pliku konfiguracji były prawidłowe i kompletne, dostarcza również pewnych dodatkowych wyjaśnień odnośnie parametrów.

Konfiguracja wczytywana jest przy każdym uruchomieniu usługi systemowej i tylko wtedy. W procesie inicjalizacji serwera może ona też zostać poddana pewnym korektom lub uaktualnieniom i zapisana ponownie do tego samego pliku. Menedżer Serwera oferuje dwie opcje zapisu zmienionej konfiguracji - sam zapis oraz zastosowanie nowej konfiguracji. Ta druga opcja powoduje, że konfiguracja nie tylko zostanie zapisana do pliku, ale również nastąpi ponowne uruchomienie usługi serwera. Dzięki temu nowe parametry zostaną faktycznie zastosowane.

Logi serwera

Serwer przechowuje (w podkatalogu Logs) następujące rodzaje logów:

  • log usługi (service.log),
  • log protokołu (protocol.log).

Logowanie zdarzeń usługi wykonywane jest zawsze, natomiast logowanie protokołu można włączyć lub wyłączyć na karcie Serwer w Menedżerze Serwera.

Log usługi

Rejestruje zdarzenia odnoszące się do serwera samego w sobie i związane zwykle z jego inicjalizacją oraz zakończeniem jego pracy. Rejestruje on zarówno kluczowe operacje zakończone pozytywnie (notice), jak również zapisuje ostrzeżenia (warning) i błędy krytyczne (error). Te ostatnie oznaczają zwykle, że program serwera nie może kontynuować pracy. Ostrzeżenia odnoszą się natomiast do błędów, które mogą wprawdzie wpływać na działanie serwera, ale nie wykluczają jego dalszego działania. Przykładowy log może wyglądać następująco:

2015-01-20 16:26:16 [notice] Starting server initialization. Version number 1.0.0.15004
2015-01-20 16:26:16 [warning] Entering evaluation mode (Nie znaleziono pliku klucza aktywacyjnego C:\Program Files (x86)\DuoKomp Sprzedaż i Magazyn\Server\user.key lub jest on pusty).
2015-01-20 16:26:16 [notice] Database version found: DBAPPSERVER_VERSIGN_100 / DS100DUO14
2015-01-20 16:26:16 [notice] Database structure up to date.
2015-01-20 16:26:16 [notice] Server initialized successfully.
2015-01-20 16:26:16 [notice] Starting server on port 4501.
2015-01-20 16:26:16 [notice] Scheduled autobackup done successfully.
2015-01-20 16:26:16 [notice] Server up on port 4501.
2015-01-21 07:25:22 [notice] Shutting down server on port 4501.
2015-01-21 07:25:26 [notice] Server on port 4501 has been shut down.

Log protokołu

Rejestruje wyłącznie jego błędy. Jeśli żądanie przesłane przez klienta spowoduje jakikolwiek błąd protokołu, w logu zostaną zapisane szczegółowe informacje czasie jego wystąpienia, użytkowniku i hoście z którego pochodziło żądanie, typie błędu oraz komunikat wysłany użytkownikowi. Dodatkowo, jeśli wybrana zostanie odpowiednia opcja w konfiguracji serwera, w podkatalogu \Logs\Requests zapisana zostanie treść żądania klienta. Ta opcja jest potencjalnie przydatna w sytuacjach wątpliwych, gdy trudno na pierwszy rzut okna określić rzeczywistą przyczynę błędu. Przykładowy log protokołu może wyglądać następująco:

2014-12-14 04:10:47 [error] magazyn@10.25.0.141; Code: 9; User message: Użytkownik nie ma dostatecznych uprawnień do wykonania tej operacji.
2015-01-06 20:40:28 [error] faktury1@10.25.0.148; Code: 106; User message: Nie można zapisać dokumentu, którego data wystawienia jest późniejsza aniżeli dzień wygaśnięcia ważności klucza aktywacyjnego.
2015-01-13 21:49:55 [error] @10.25.0.148; Code: 3; User message: Podana para loginu i hasła jest nieprawidłowa.
2015-01-15 13:41:25 [error] @10.25.0.148; Code: 2; User message: Wygasła sesja użytkownika; należy zalogować się ponownie.
2015-01-15 14:12:47 [error] faktury2@10.25.0.142; Code: 5; User message: Nie można wykonać żądanej operacji, gdyż serwer bazy danych nie działa prawidłowo, kwerenda ma błędną składnię lub zaistniał konflikt w dostępie do danych.
2015-01-15 15:23:57 [error] magazyn@10.25.0.141; Code: 1; User message: Użytkownik nie jest zalogowany.
2015-01-16 14:58:39 [error] @10.25.0.156; Code: 108; User message: W tej chwili jest już zalogowana maksymalna ilość użytkowników dopuszczalna licencją.
2015-01-16 15:03:34 [error] admin@10.25.0.150; Code: 40; User message: Użytkownik nie może wylogować administracyjnie sam siebie.
Spis treści