Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 2.1.
Serwer, dane i użytkownicy »
KOMPONENTY SKŁADOWE SERWERA

Spis treści    

Część serwerowa programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn składa się z 2 zasadniczych komponentów:

  • właściwego serwera pod postacią usługi systemowej,
  • okienkowego menedżera do zarządzania serwerem.

Usługa systemowa

Właściwy serwer programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn jest usługą (o nazwie "dssrvc") uruchamianą razem z systemem operacyjnym. Nie posiada ona żadnego interfejsu użytkownika i działa w tle w sposób zasadniczo niezauważalny. Nie jest przy tym istotne czy i jaki fizyczny użytkownik zaloguje się do systemu Windows, gdyż usługa serwera loguje się automatycznie jako użytkownik SYSTEM. Działanie usługi serwera jest też całkowicie niezależne od interfejsu użytkownika systemu Windows.

Menedżer Serwera

Ponieważ usługa systemowa nie ma interfejsu użytkownika przez który można by nią zarządzać, jest ona uzupełniona aplikacją okienkową. Aplikacja o nazwie Menedżer Serwera pozwala zarządzać nim w następujących szczegółowo opisanych w dalszych rozdziałach zakresach:

Menedżer jest instalowany zawsze w tym samym folderze co usługa. Jest to jedyne właściwe rozwiązanie i tylko wtedy będzie on należycie spełniał swoją rolę. W szczególności wykonuje on bowiem operacje na ustawieniach serwera, bazie danych (funkcje archiwizacyjne) oraz pliku klucza licencyjnego, które znajdują się odpowiednio w plikach dsserver.ini, ds.dat oraz user.key. Jeśli Menedżer nie odnajdzie w swoim katalogu usługi serwera, ostrzeże o tym użytkownika.

Spis treści