Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.3.2.
Stanowiska robocze » Narzędzia pomocnicze »
WYSZUKIWANIE W BAZIE INTERNETOWEJ REGON

Spis treści    

Interfejs użytkownika na stanowiskach roboczych

Program umożliwia korzystanie z usługi wyszukiwania danych kontrahentów użytkownika w Bazie Internetowej REGON. Z punktu widzenia aplikacji klienckiej (stanowiska roboczego) odpowiedni do tego celu interfejs użytkownika znajduje się:

 • w sekcji wprowadzania kontrahenta w oknach edycyjnych faktur, rachunków oraz dokumentów magazynowych, księgowych i windykacyjnych (zrzut nr 1),
 • w menu okna edycyjnego słownika kontrahentów (zrzut nr 2),
 • w menu okna wyboru ze słownika kontrahentów, w zakresie w jakim pozwala ono pomocniczo dodać do słownika kontrahenta na etapie wystawiania dokumentów (zrzut nr 3).

Wymienione wyżej lokalizacje interfejsu użytkownika wyszukiwania w Bazie Internetowej REGON są ściśle związane z jego możliwymi zastosowaniami:

 • wyszukanie swojego kontrahenta na potrzeby wystawienia jednego konkretnego dokumentu, np. faktury,
 • wyszukiwanie w celu dodania swojego kontrahenta do słownika i wykorzystania tych danych w przyszłości podczas wystawiania mu dokumentów, np. faktur.

Po wybraniu odpowiedniej opcji widocznej na jednym z powyższych zrzutów ekranu, pojawi się okno wprowadzania identyfikatora stanowiącego klucz wyszukiwania. Może to być NIP, numer REGON lub numer KRS, przy czym należy wprowadzić tylko jeden z nich. Po kliknięciu przycisku Wyszukaj program połączy się z usługą w celu wyszukania podmiotu. O ile zostanie odnaleziony, wyświetlone zostanie okno z jego danymi w Bazie Internetowej REGON (zrzut nr 4). Po kliknięciu przycisku Wybierz, w zależności od tego czy wyszukiwanie dokonywane jest w kontekście wystawienia kontrahentowi dokumentu czy też dodania go do słownika, program wstawi jego dane albo do formularza edycyjnego dokumentu, albo otworzy okno edycji nowego kontrahenta w słowniku.

Na potrzeby użytkownika programu wyszukaniu podlegają następujące informacje o podmiocie zewidencjonowanym w Bazie Internetowej REGON:

 • pełna nazwa,
 • pełne dane adresowe,
 • NIP,
 • REGON.

Jeżeli jako identyfikator wpisany zostanie NIP kontrahenta, program przed połączeniem się z usługą sprawdza czy taki kontrahent nie znajduje się już być może w lokalnym słowniku programu. Jeśli tak, ostrzeże o tym użytkownika, a w przypadku wyszukiwania na potrzeby wystawienia konkretnego dokumentu wyświetli dodatkowe okno pozwalające wybrać i wstawić do dokumentu już zapisanego kontrahenta (zrzut nr 5). W normalnej sytuacji jeśli kontrahent jest już zapisany w słowniku, zaleca się użycie tego wpisu, a tylko wyjątkowo kontynuację wyszukiwania w Bazie Internetowej REGON.

Zarządzanie dostępnością usługi w Menedżerze Serwera

Niezależnie od tego, że cały interfejs użytkownika pozwalający na faktyczne wyszukiwanie danych podmiotów w Bazie Internetowej REGON znajduje się w aplikacji klienckiej, należy mieć na uwadze co następuje:

 • komunikacja z serwerami usługi wyszukiwania odbywa się z poziomu lokalnego serwera programu, a nie bezpośrednio z aplikacji klienckich; innymi słowy, stanowiska robocze odpytują bezpośrednio wyłącznie własny serwer programu, a nie zdalne serwery usługi wyszukiwania należące np. do GUS lub dostawcy oprogramowania;
 • w związku z powyższym, w ustawieniach serwera programu, dostępnych wyłącznie poprzez Menedżer Serwera, na jego karcie Rejestry w sekcji Wyszukiwanie w Bazie Internetowej REGON (BIR) znajduje się opcja Udostępnij wyszukiwanie w BIR na stanowiskach roboczych (domyślnie włączona);
 • przed skorzystaniem z usługi wyszukiwania konieczne jest zaakceptowanie jej regulaminu, co również można zrobić wyłącznie poprzez Menedżer Serwera, klikając na karcie Rejestry w sekcji Wyszukiwanie w Bazie Internetowej REGON (BIR) kolejno przyciski Sprawdź status oraz Regulamin;
 • ponieważ usługa wyszukiwania służy do aktywnego wystawiania dokumentów oraz dodawania nowych wpisów do słownika kontrahentów, a nie jedynie do przeglądania danych, dostępna jest wyłącznie dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do modyfikacji danych; jest natomiast dostępna we wszystkich działach, jakie można przypisać użytkownikom, gdyż wszystkie działy umożliwiają wystawianie dokumentów adresowanych do indywidualnie wskazanych z nazwy, adresu i NIP-u podmiotów.

Spis treści