Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.3.1.
Stanowiska robocze » Narzędzia pomocnicze »
ZAPISANE DOKUMENTY I SŁOWNIKI

Spis treści    

Listy zapisanych dokumentów i słowniki

Każdy dokument, który został zapisany i/lub wydrukowany przechowywany jest w bazie danych programu. Stosuje się to również odpowiednio do wprowadzonych do systemu zamówień, dostaw i inwentaryzacji. Listy zapisanych dokumentów i zamówień udostępnione są poprzez odpowiednie okna, które można wyświetlić w szczególności klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędzi okna głównego lub korzystając z jego menu. Poniżej przykłady tego rozwiązania:

W bazie danych programu można ponadto przechowywać następujące słowniki:

Słowniki mają bardzo duże znaczenie w korzystaniu z programu, gdyż pozwalają uniknąć wielokrotnego wprowadzania w dokumentach danych produktów, kontrahentów i walut.

Poszczególne listy zapisanych dokumentów są dostępne dla użytkowników stosownie do zakresu uprawnień udzielonych im przez administratora. W przeciwieństwie do tego, słowniki są zasadniczo dostępne dla wszystkich użytkowników, gdyż są one powiązane z wszystkimi lub prawie wszystkimi działami.

Funkcjonalności okien list dokumentów i słowników

W programie istnieją 2 różne kategorie okien wyświetlających listy zapisanych dokumentów oraz słowniki:

  • samodzielne okna dostępne z menu głównego oraz paska narzędzi okna głównego programu (patrz zrzuty powyżej),
  • okna wyświetlane w kontekście formularzy dokumentów i służące np. do wstawiania słownikowych produktów do faktur i rachunków.

Poniżej opisane są funkcjonalności pierwszej z tych kategorii okien. Druga kategoria może się od nich dość znacznie różnić i opisana jest w osobnych rozdziałach.

Z listy zapisanych dokumentów lub słownika można przejść do szczegółowego podglądu i edycji istniejących obiektów. Można również te obiekty usunąć lub dodać zupełnie nowe. W przypadku dokumentów możliwe jest ich klonowanie. Zapisane faktury w zależności od ich rodzaju można dodatkowo duplikować oraz korygować.

Listy dokumentów i słowniki można sortować poprzez kliknięcie nagłówka wybranej kolumny.

Listy dokumentów i słowniki zawierają narzędzie wyszukiwania. Jego istotą jest to, że program automatycznie zaznacza kolejne pozycje, dla których wybrana kolumna (Szukaj w) zawiera wpisany przez użytkownika ciąg znaków (Fraza).

Listy dokumentów i słowniki zawierają również zestaw filtrów, umieszczony w górnej części okna. Każdy filtr może być włączony lub wyłączony i jest przypisany do określonej kolumny (pola danych). Jeśli jest włączony, warunkiem wyświetlenia danej pozycji jest to, aby przypisane filtrowi pole miało wartość lub wartości wybrane przez użytkownika w ustawieniach filtra.

W przypadku uproszczonego interfejsu użytkownika filtry umieszczone są na specjalnym panelu w górnej części okna. Zestaw filtrów nie pokrywa się przy tym w pełni z zestawem kolumn w tym sensie, że tylko arbitralnie wybrane kolumny mają przypisany odpowiedni filtr. Inaczej wygląda to w przypadku interfejsu rozszerzonego. Wówczas każda kolumna inna niż liczbowa ma przypisany filtr, którego ustawienia dostępne są za pośrednictwem dodatkowego przycisku w nagłówku kolumny.

W interfejsie rozszerzonym specyfiką okien zapisanych dokumentów jest również rozbudowany filtr okresu, w którym je wystawiono. Ma on postać panelu zajmującego niemal całą lewą część okna.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie można stosować łącznie w tym samym momencie. Jako pierwszy zostaje przy tym zastosowany zestaw filtrów, który determinuje jakie pozycje są widoczne na liście. Sortowanie i wyszukiwanie działa wyłącznie na widocznych pozycjach. Sortowanie ma pierwszeństwo przed wyszukiwaniem w tym sensie, że to ostatnie wykonywane jest na kolejnych widocznych pozycjach, w kierunku od pierwszej do ostatniej.

Spis treści