Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.6.4

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.10.5.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Języki i waluty »
SŁOWNIK WALUT

Spis treści    

Program zawiera w swojej bazie danych słownik walut. Z poziomu jego okna można aktualizować ich kursy oraz edytować w ograniczonym zakresie związane z nimi dane.

Użytkownik może edytować wszystkie dane za wyjątkiem kodu ISO oraz denominatora, a mianowicie:

  • polską i angielską nazwę waluty,
  • symbol waluty,
  • formy gramatyczne,
  • datę oraz aktualny kurs wymiany.

Formy gramatyczne są wykorzystywane na wydrukach dokumentów przy generowaniu słownych zapisów kwot pieniężnych.

Specyfiką słownika walut jest również to, że wpisów do niego nie można ani usuwać, ani dodawać nowych. Słownik jest inicjowany już na etapie tworzenia bazy danych, więc jest od samego początku dostępny dla użytkownika. Lista zawartych w nim walut pokrywa się z tymi, które znajdują się w tabelach kursowych A i B Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym w oknie słownika znajduje się również opcja pozwalająca na pobranie z serwerów NBP kursów walut dla wybranej daty.

Korzystanie ze słownika walut odbywa się zazwyczaj poprzez okno zaawansowanych ustawień poszczególnych rodzajów dokumentów, dostępne w ich formularzach edycyjnych pod przyciskiem Zaawansowane. Walutę można wybrać dla niemal każdego dokumentu dostępnego w programie. Możliwe jest również wybranie w ustawieniach programu domyślnej waluty dla nowo tworzonych dokumentów. Odpowiednia opcja dostępna jest na karcie Sprzedaż okna ustawień.

Spis treści