Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.10.5.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Języki i waluty »
SŁOWNIK WALUT

Spis treści    

Waluty w programie

Program posiada wbudowany słownik walut bazujący na tabelach walut A i B Narodowego Banku Polskiego. Nie ma możliwości dodawania nowych lub usuwania istniejących w słowniku pozycji, jednak istnieje w szczególności możliwość przechowywania i aktualizowania kursów wymiany walut na potrzeby dokumentów wielowalutowych.

Pomijając międzynarodowy kod ISO (który jest jednym z kluczowych identyfikatorów waluty na potrzeby programu) oraz denominator narzucony przez tabele walut Narodowego Banku Polskiego, pozostałe parametry można edytować. W szczególności edycji podlega aktualny kurs waluty oraz sygnatura tabeli kursowej. Należy przy tym dobrze zrozumieć, że jakkolwiek program wspiera automatyczne pobieranie kursów walut i sygnatur tabel kursowych z usługi Narodowego Banku Polskiego, to w ogólności kursy i sygnatury wykorzystywane przez użytkownika mogą pochodzić również z jakiegokolwiek innego źródła. W szczególności z dowolnego innego banku.

W chwili wyboru waluty podczas edycji dokumentu wielowalutowego, albo w chwili utworzenia takiego dokumentu z użyciem domyślnej waluty wybranej dla dokumentu w ustawieniach programu, domyślnie użyte zostaną kurs i sygnatura tabeli kursowej ze słownika walut. Następnie w ramach dokumentu można je dowolnie edytować oraz ponownie pobrać ze słownika lub z usługi Narodowego Banku Polskiego.

Aktualizacja kursów walut z usługi Narodowego Banku Polskiego

Program implementuje korzystanie z usługi Narodowego Banku Polskiego w zakresie automatycznego pobierania aktualnych i archiwalnych kursów walut (w określonej przez użytkownika dacie publikacji). Skorzystać z usługi można:

  • w kontekście wyboru waluty w aktualnie edytowanym dokumencie wielowalutowym,
  • w kontekście wybranej waluty w oknie edycji waluty ze słownika,
  • w kontekście aktualizacji całego słownika walut – manualnie na żądanie.

Zarządzanie dostępnością usługi Narodowego Banku Polskiego

Komunikacja z usługą NBP odbywa się z poziomu lokalnego serwera programu, a nie bezpośrednio z aplikacji klienckich. Innymi słowy, stanowiska robocze odpytują bezpośrednio wyłącznie własny serwer programu, a nie zdalny serwer NBP. W związku z tym, w ustawieniach serwera programu, dostępnych wyłącznie poprzez Menedżer Serwera, na jego karcie Rejestry w sekcji Wyszukiwanie kursów walut NBP znajduje się opcja Udostępnij wyszukiwanie kursów walut NBP na stanowiskach roboczych (domyślnie włączona).

Spis treści