Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.6.4

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.10.4.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Języki i waluty »
DOKUMENTY WALUTOWE

Spis treści    

Waluta dokumentu

Walutę można wybrać dla następujących rodzajów dokumentów:

 • faktura VAT,
 • faktura kasowe,
 • faktura marża,
 • faktura pro forma,
 • faktura wewnętrzna,
 • faktura korygująca,
 • rachunek,
 • zestawienie sprzedaży bezfakturowej,
 • kosztorys,
 • oferta,
 • zamówienie,
 • WZ/WZK,
 • nota księgowa,
 • nota odsetkowa,
 • upomnienie,
 • wezwanie do zapłaty,
 • KP/KW,
 • formularz przelewu.

Walutę dokumentu wybiera się z odpowiedniego słownika zasadniczo pokrywającego się z tabelami walut NBP.

Przeliczenia między walutami

W przypadku większości w/w dokumentów program daje opcjonalną możliwość przeliczenia kwot z obcej waluty na złotówki lub odwrotnie (dokumenty „wielowalutowe”).

Odpowiednie ustawienia mogą zostać zazwyczaj wybrane w oknie wywoływanym przyciskiem Zaawansowane w formularzu danego dokumentu, aczkolwiek w niektórych wypadkach są dostępne od razu na pierwszym poziomie formularza.

Chcąc dokonać przeliczenia pomiędzy złotym a inną walutą należy podać kurs wymiany. Może on zostać:

 • skopiowany ze słownika (program robi to automatycznie z chwilą wyboru drugiej waluty),
 • pobrany z internetu z serwerów Narodowego Banku Polskiego,
 • wpisany bezpośrednio w odpowiednim polu.

Program przyjmuje następujące reguły:

 • w przypadku faktur innych niż marża i korygująca, a także kosztorysów, ofert, zamówień i WZ/WZK dostępne są 3 sposoby przeliczania wartości:
  • od netto; przeliczana jest wartość netto każdej osobnej pozycji faktury typu mieszanego lub każdej pozycji podsumowania wg stawek VAT faktury typu netto lub brutto, zaś potem już od kwoty przeliczonej wyliczany jest podatek i wartość brutto;
  • od brutto; przeliczana jest wartość brutto każdej osobnej pozycji faktury typu mieszanego lub każdej pozycji podsumowania wg stawek VAT faktury typu netto lub brutto, zaś potem już od kwoty przeliczonej wyliczany jest podatek i wartość netto;
  • każda z wartości (netto, podatek i brutto) przeliczana osobno (opcja domyślna), przy czym w fakturze typu mieszanego przeliczana jest każda osobna pozycja, zaś w przypadku faktury typu netto lub brutto każda pozycja podsumowania wg stawek VAT;
  w każdym jednak razie przeliczenie ceny netto w fakturze typu mieszanego ma tylko pomocniczy charakter i jest ona ilorazem przeliczonej wartości netto i ilości;
 • w fakturach korygujących typu mieszanego zawsze przeliczane są odrębnie trzy wartości korekty (netto, podatek, brutto) każdej poszczególnej pozycji, zaś w przypadku faktury typu netto lub brutto dostępne są wszystkie 3 metody przeliczeń walutowych;
 • w fakturach VAT marża przeliczana wartość sprzedaży dla danej pozycji otrzymywana jest od wartości w walucie bazowej;
 • w rachunkach przeliczana wartość sprzedaży dla danej pozycji otrzymywana jest od wartości w walucie bazowej; również tutaj przeliczenie ceny jednostkowej ma tylko informacyjny charakter i odbywa się wg tej samej reguły co w fakturach.

Należy uprzedzić, że program nie wnika czy taki sposób obliczeń spełnia wymogi danej operacji handlowej, ani czy tak przeliczony rachunek bądź faktura wypełnia kryteria poprawnego dokumentu księgowego; o tym musi zawsze zadecydować sam wystawca dokumentu z uwzględnieniem całokształtu okoliczności.

Należy także odróżnić samo w sobie przeliczenie pomiędzy walutami od jego ujawnienia na obrazie faktury (wydruk, podgląd, PDF). Jest to istotne jeśli ze względu na obowiązujące przepisy - n.p. na potrzeby JPK-FA - istnieje obowiązek przeliczenia pewnych wartości (w szczególności podatku) na złote, ale z jakiegoś powodu użytkownik nie chce tego ujawnić na obrazie dokumentu. W takim wypadku należy odznaczyć opcję Przeliczenia widoczne na wydruku.

Spis treści