Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 1.6.
Zagadnienia ogólne »
LICENCJA I AKTYWACJA

Spis treści    

Program posiada szereg technicznych mechanizmów służących realizacji umowy licencyjnej. Poniżej wyszczególnione i krótko opisane są najważniejsze z nich.

Tryby licencyjne

Program może działać w jednym z następujących trybów licencyjnych:

 • demonstracyjny,
 • pełna aktywacja,
 • wygasła aktywacja,
 • nieprawidłowego klucza aktywacyjnego.

Aktualny status licencjonowania widoczny jest m.in. w dolnym pasku statusu głównego okna aplikacji:

Tryb demonstracyjny jest domyślny i w normalnych warunkach program przełącza się do niego po zainstalowaniu. Pozwala on przetestować aplikację przed zakupem, przy czym posiada następujące ograniczenia:

 • w bazie danych może być jednocześnie zapisanych maksymalnie 50 dokumentów,
 • na wydrukach widnieje informacja, że dokument wygenerowano w celach testowych,
 • nie można korzystać z usług online weryfikowanych kluczem aktywacyjnym,
 • limit 5 jednocześnie zalogowanych użytkowników.

Klucz aktywacyjny

Aby w pełni korzystać z programu, należy uzyskać od dystrybutora klucz aktywacyjny. Określa on w szczególności:

 • VAT ID (NIP) wystawcy dokumentów (którego nie można zmieniać po rejestracji programu i który zawsze będzie przezeń umieszczany na dokumentach),
 • czas ważności klucza (może być terminowy lub bezterminowy),
 • maksymalną liczbę użytkowników jacy mogą być jednocześnie zalogowani do programu (może być ograniczona lub nie).

Klucz aktywacyjny ma postać ciągu tekstowego i wprowadza się go na karcie Licenja w Menedżerze Serwera. W tym miejscu również widać aktualny status licencjonowania:

Takie umiejscowienie funkcji wprowadzenia klucza aktywacyjnego wynika z faktu, że licencjonowaniem zarządza serwer. W jego katalogu znajduje się plik user.key, który jest wczytywany przy każdym uruchomieniu serwera. Wczytuje on go do pamięci, po czym przekazuje informacje o licencjonowaniu każdemu logującemu się klientowi.

Jeśli klucz aktywacyjny ma ograniczony termin ważności, program ostrzega o tym, że zbliża się jego wygaśnięcie. Jeśli do tego czasu nie zostanie wprowadzony nowy klucz aktywacyjny, zablokowana zostanie możliwość drukowania dokumentów z datą wystawienia późniejszą od daty wygaśnięcia klucza. Blokada tego rodzaju istnieje zresztą także w trybie pełnej aktywacji.

Nieprawidłowy klucz aktywacyjny

Tego rodzaju sytuacja nie powinna mieć nigdy miejsca, chyba że np. ktoś ręcznie zmieni zawartość pliku user.key w taki sposób, że wprowadzi tam treść nie będącą prawidłowym kluczem programu. Jeśli z jakiś powodów nastąpi jednak przełączenie w tryb nieprawidłowego klucza aktywacyjnego, wówczas:

 • zablokowana jest możliwość tworzenia nowych dokumentów,
 • istniejących dokumentów nie można drukować, zapisywać do PDF, ani wysyłać e-mailem,
 • jednocześnie może zalogować się nie więcej niż 5 użytkowników, niezależnie od parametrów licencji związanej z prawidłowym kluczem.
 • Spis treści