Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.7.6.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Magazyn »
UPROSZCZONA PROCEDURA WYDAŃ Z MAGAZYNU

Spis treści    

W najprostszym możliwym wariancie program umożliwia dokonywanie wydań z magazynu z poziomu faktur, rachunków i paragonów, z pominięciem wystawiania dokumentów magazynowych, a tym bardziej wydań i zwrotów z zamówień. W formularzach faktur VAT, kasowej, marża i rachunków oraz paragonów dostępny jest specjalny przycisk WZ. Kryje się po nim menu zawierające kilka funkcji, w tym takie, które pozwalają potraktować fakturę, rachunek lub paragon tak, jak gdyby były one właśnie dokumentem wydania zewnętrznego. Jest to w praktyce możliwe jeśli do listy sprzedanych produktów dodane zostaną takie, które są częścią magazynu. Produkty takie są oznaczone na liście sprzedanych pozycji literą M. W przypadku uproszczonego zarządzania magazynem można wówczas skorzystać z dwóch opcji w menu WZ:

  • Sprawdź dostępność towarów...
  • Zatwierdź wydanie bez WZ...

Pierwsza z tych opcji jest bardzo przydatna jeśli zachodzi wątpliwość co do tego, czy ilość towaru wykazana na fakturze lub rachunku jest faktycznie dostępna w magazynie. Jeśli program stwierdzi, że jest inaczej, zredukuje wartości na fakturze do stanu dodstępnego w magazynie, wyświetli odpowieni komunikat, a dodatkowo oznaczy poprawione pozycje kolorem czerwonym.

Poważniejsze konsekwencje ma użycie opcji Zatwierdź wydanie bez WZ. Spowoduje ona:

  • aktualizację stanów magazynowych stosownie do wartości z dokumentu,
  • uniemożliwi późniejsze dodawanie i usuwanie pozycji z dokumentu, jak również edycję pól nazwy i ilości w pozycjach dokumentu.

Opcji tej należy użyć dopiero, gdy nastąpi faktyczne wydanie towarów kontrahentowi, gdyż nie ma możliwości jej cofnięcia. Aby usunąć jej skutki konieczne jest albo wystawienie odpowiedniego korygującego dokumentu magazynowego, albo ręczna edycja stanu magazynowego na karcie Magazyn okna edycji produktu. Ze względów bezpieczeństwa program przed zatwierdzeniem wydania automatycznie sprawdza dostępność produków w magazynie i przerwie operację jeśli ilości towarów podane w fakturze lub rachunku musiały zostać skorygowane.

Uproszczone wydania z poziomu dokumentów typu fakturowego nie są też możliwe, jeśli dokumenty te wystawiono wcześniej na podstawie zamówień. Taka faktura jest ściśle związana z zamówieniem i stwierdza już wyłącznie dokonanie sprzedaży, nie zaś przesunięcia magazynowe. Te ostatnie mogą zostać dokonane tylko na poziomie samego zamówienia nadrzędnego.

Spis treści