Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.9.4.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Kontrahenci i produkty »
NABYWCY I DOSTAWCY

Spis treści    

Rodzaje kontrahentów

W celu uporządkowania i ułatwienia korzystania ze słownika kontrahentów, a pośrednio także produktów, kontrahent może zostać zakwalifikowany do jednej z następujących rodzajów:

  • nabywca,
  • dostawca,
  • nabywca + dostawca.

Ustawienie to zmienić można w oknie edycyjnym kontrahenta (zrzut nr 1).

Konsekwencje powyższego ustawienia są następujące:

  • podczas wyboru kontrahenta z poziomu zamówień oraz dokumentów stwierdzających sprzedaż i wydanie towarów z magazynu, program w pierwszej kolejności wyświetla listę tych kontrahentów, którzy są nabywcami;
  • podczas wyboru kontrahenta z poziomu dostaw oraz dokumentów stwierdzających przyjęcie towarów do magazynu, program w pierwszej kolejności wyświetla listę tych kontrahentów, którzy są dostawcami;
  • podczas tworzenia listy dostawców towaru (patrz niżej) program w pierwszej kolejności wyświetla listę tych kontrahentów, którzy są dostawcami;
  • możliwe jest przefiltrowanie w celach analitycznych listy kontrahentów z punktu widzenia roli jaką pełnią w relacji z przedsiębiorstwem użytkownika.

Dostawcy towarów

Każdemu produktowi, ale w szczególności takiemu, który jest towarem i został przypisany do magazynu, można przypisać listę dostawców. Można to zrobić zarówno z poziomu jednego konkretnego produktu korzystając z okna jego edycji (zrzut nr 2), jak i wykonać tę operację dla wielu produktów jednocześnie (zrzut nr 3). W tym drugim wypadku należy zaznaczyć wybrane produkty na liście w słowniku produktów, a następnie kliknąć opcję Dostawcy... w menu kontekstowym słownika. Narzędzie, które zostanie w ten sposób uruchomione pozwoli dodawać i usuwać dostawców dla wszystkich zaznaczonych produktów jednocześnie.


Przypisanie dostawców produktom ma największe znaczenie praktyczne podczas tworzenia dostaw towarów do magazynu. Wynika to z tego, że w normalnych okolicznościach dana dostawa pochodzi od dokładnie jednego kontrahenta i dlatego niezwykle przydatne jest odfiltrowanie wyłącznie tych produktów, które ma w ofercie jeden wybrany dostawca. W przypadku tworzenia dostawy z poziomu słownika produktów można to zrobić od razu przy pomocy odpowiedniego filtra dostępnego w górnej części okna słownika (zrzut nr 4).

Jeżeli dostawa tworzona jest raczej albo poprzez kliknięcie opcji Nowa na liście zapisanych dostaw, albo też raczej w kontekście słownika kontrahentów, wówczas wybór tego ostatniego pełni już wstępnie rolę filtra. Jeżeli w dostawie został już w dowolny sposób wskazany kontrahent (zrzut nr 5) i zostanie wybrana opcja dodania do niej towaru, wówczas program automatycznie zasugeruje odpowiednio ustawiony filtr dostawcy również w oknie wyboru towaru (zrzut nr 6).

Spis treści