Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.10.1.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Języki i waluty »
JĘZYKI WYDRUKU DOKUMENTÓW

Spis treści    

Program udostępnia użytkownikowi dwa rodzaje ustawień językowych:

Są one od siebie całkowicie niezależne. Nie ma żadnego bezpośredniego związku pomiędzy wyborem języka interfejsu a tym, w jakim języku drukowane są dokumenty. Język można wybrać dla następujących rodzajów dokumentów:

 • faktura VAT,
 • faktura kasowa,
 • faktura marża,
 • faktura pro forma,
 • faktura wewnętrzna,
 • faktura korygująca,
 • nota korygująca,
 • rachunek,
 • kosztorys,
 • oferta,
 • zamówienie,
 • zlecenie produkcyjne.

Domyślny język wydruku można wybrać w ustawieniach programu na kartach Faktury oraz Zamówienia:

Może on jednak zostać zmieniony również w zaawansowanych ustawieniach poszczególnych dokumentów. Innymi słowy, język jest cechą każdego indywidualnego dokumentu z osobna:

W przeciwieństwie do interfejsu użytkownika, tłumaczenia dokumentów można modyfikować. Użytkownik ma do dyspozycji 7 szablonów, w tym 3 modyfikowalne. Gotowe tłumaczenia dostępne bezpośrednio po instalacji to polskie, angielskie, niemieckie i niderlandzkie. Dzięki powyższym właściwościom programu możliwe jest:

 • przetłumacznie dokumentów na dowolny wybrany przez użytkownika język,
 • dowolną zmianę standardowego polskiego wzoru treści dokumentu (po uprzednim skopiowaniu do jednego z tłumaczeń użytkownika).

Dla każdego podlegającemu tłumaczeniom dokumentu można opcjonalnie wybrać dwa różne języki. Wydruk (obraz) takiego dokumentu ma wówczas podwójny zestaw stron w osobnych językach. Może to być przydatne np. dla celów dokumentacyjnych i wizerunkowych, w szczególności gdy odbiorca faktury posługuje się innym językiem niż wykorzystywany w celu obsługi księgowej transakcji.

Więcej szczegółowych informacji nt. tego jak korzystać z narzędzi pozwalających tłumaczyć dokumenty można znaleźć w następujących rozdziałach:

Spis treści