Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.4.1.
Stanowiska robocze » Inne »
LOKALIZACJA

Spis treści    

Lokalizacja programu przejawia się w kilku różnych aspektach, w szczególności:

  • język interfejsu użytkownika,
  • język wydruku dokumentów (opisany w odrębnym rozdziale),
  • kod kraju przed numerem identyfikacji podatkowej wystawcy dokumentów,
  • sposób formatowania wartości liczbowych i daty na wydrukach dokumentów.

Tłumaczenia interfejsu użytkownika są na sztywno wbudowane w program. Są obecnie dwa - polskie i angielskie - i nie można ich ani zmieniać, ani dodawać nowych. Są one całkowicie niezależne od języka wydruku tych dokumentów, dla których taki język można wybrać. Decydują natomiast o języku raportów, zarówno w formie widocznej na ekranie, jak i drukowanej lub eksportowanej do pliku. W języku interfejsu wyświetlane są też np. komunikaty błędów zwracane użytkownikowi. Język interfejsu można wybrać w ustawieniach programu na karcie Lokalizacja.

Kod kraju przed numerem identyfikacji podatkowej wystawcy dokumentów tworzy łącznie z nim VAT ID wystawcy. W praktyce dotyczy to faktur i rachunków. Domyślnie drukuje się on tylko na tych fakturach i rachunkach, dla których wybrano rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowej, o czym była mowa również w rozdziale o fakturach eksportowych i wewnątrzwspólnotowych. Nie mniej jednak można to zmienić w ustawieniach programu na karcie Lokalizacja.

Sposób formatowania wartości liczbowych i daty na wydrukach dokumentów w przypadku interfejsu użytkownika jest po prostu pobierany z ustawień systemu operacyjnego. Natomiast na wydrukach dokumentów stosowane są ustawienia z tłumaczenia, jakie zostanie przypisane dokumentowi.

Spis treści