Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.3.9.
Stanowiska robocze » Narzędzia pomocnicze »
RAPORTY

Spis treści    

Program umożliwia tworzenie następujących rodzajów raportów:

Raporty mogą zostać wydrukowane lub zapisane jako pliki w formacie: HTML, PDF, CSV, XML/XLS. Funkcje te dostępne są w menu odpowiednich okien (zrzut nr 1). Okna te pozwalają filtrować listy wg różnych kryteriów - raport będzie zawierał co najwyżej te pozycje, które widoczne są na ekranie. Po drugie, można wybrać czy wydrukowane lub zapisane zostaną wszystkie z tych pozycji, czy tylko zaznaczone. Po trzecie można dodatkowo wybrać jakie kolumny będzie zawierał raport. Po czwarte, raporty z bazy dokumentów mogą zawierać podsumowania kwotowe (zrzut nr 2).

Rejestr sprzedaży VAT opisany jest w odrębnym rozdziale.

Spis treści