Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.1.2.
Stanowiska robocze » Aplikacja kliencka »
OBSŁUGA APLIKACJI KLIENCKIEJ

Spis treści    

Obsługa aplikacji klienckiej jest bardzo łatwa i intuicyjna, interfejs został bowiem możliwie dalece uproszczony, a zarazem dostosowany do zasadniczych celów programu. Do nawigacji i wyboru opcji można używać zarówno myszy jak i klawiatury (najlepsze rezultaty zazwyczaj osiąga się łącząc jedno z drugim). W efekcie program nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności w posługiwaniu się komputerem. Nie jest też konieczne jakieś szczególne „przyuczenie się” do programu, choć może on oczywiście wymagać oswojenia się z nim i przyzwyczajenia do pewnych bardziej złożonych mechanizmów.

Praca z aplikacją kliencką rozpoczyna się zawsze od zalogowania się użytkownika przy pomocy ustalonego przez administratora loginu i hasła. Służy do tego specjalne okienko logowania, które pojawia się m.in. przy każdym uruchomieniu programu. Szerzej opisane jest to w rozdziale o logowaniu i połączeniu z serwerem.

Po zalogowaniu użytkownikowi ukaże się okno główne, które jest punktem wyjścia do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji aplikacji:

Program udostępnia 2 rodzaje interfejsów użytkownika: uproszczony oraz rozszerzony. Po pierwszym uruchomieniu aktywny jest interfejs uproszczony, zalecany dla mniej zaawansowanych użytkowników. Jest on bardzo prosty i czytelny, jednak nie daje takich możliwości jak interfejs rozszerzony. Przełączenia pomiędzy nimi można dokonać w menu Widok okna głównego.

Interfejs rozszerzony charakteryzuje się przede wszystkim następującymi cechami:

  • bogatszy pasek narzędzi okna głównego,
  • okno główne może pracować w trybie pełnoekranowym, zaś takie okna jak lista zapisanych faktur oraz słowniki wyświetlane są w jego wnętrzu i można ich otworzyć kilka naraz,
  • okna słowników, list i raportów posiadają bardziej rozbudowany zestaw bardziej zaawansowanych filtrów.

Warto zauważyć, że oba rodzaje interfejsu podzielone są na grupy funkcji odpowiadające typowej strukturze firmy lub organizacji oraz sekcjom na jakie podzielone są uprawnienia użytkowników. Widać to zarówno w menu głównym (np. Fakturowanie, Magazyn, itp.) jak i pasku narzędzi okna głównego. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w przypadku menu niedostępność danego działu dla zalogowanego użytkownika objawia się zupełnym brakiem widoczności takiej pozycji menu. Natomiast w pasku narzędzi niedostępne opcje co prawda widać, ale są wyszarzone i nieaktywne.

W celu zwrócenia uwagi użytkownika na niektóre istotne, ale zarazem niekoniecznie oczywiste szczegóły, w pewnych sytuacjach może pojawić się okienko zatytułowane Wskazówka lub w inny podobny sposób. Takich zwięzłych porad jest jednak w programie tylko kilka i nie wszystkie muszą się ujawnić każdemu użytkownikowi.

Spis treści