Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.1.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny »
MODELE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KONTRAHENTEM

Spis treści    

Program udostępnia 3 modele zarządzania relacjami z klientem. Każdy z nich przeznaczony jest dla innego rodzaju transakcji oraz charakteryzuje się różnym stopniem rozbudowania i wykorzystania możliwości programu. Dzięki temu program będzie użyteczny w niemal każdej firmie niezależnie od rodzaju i zakresu działalności – należy jedynie określić jaki z dostępnych zakresów funkcjonalności będzie odpowiedni w danym przedsiębiorstwie i następnie z niego skorzystać.

Jednorazowe transakcje realizowane natychmiast

W wariancie najprostszym przeznaczonym dla transakcji realizowanych, dokumentowanych i rozliczanych zasadniczo natychmiast, punktem wyjścia powinien być pojedynczy dokument fakturowy lub paragon. Jeżeli transakcja dotyczy towarów z magazynu, możliwe jest zapisanie w nim dokonanego wydania oraz wygenerowanie dokumentu WZ.

Transakcje rozciągnięte w czasie (w tym zamówienia terminowe)

Model zaawansowany przeznaczony dla transakcji opartych o zamówienia, których realizacja jest:

  • rozciągnięta w czasie,
  • podzielona na etapy i/lub pomiędzy wielu pracowników lub różne działy firmy,
  • rozliczana nie pojedynczą fakturą, ale ciągiem kilku powiązanych faktur zaliczkowych i końcowych.

Te złożone procesy te należy wówczas objąć zamówieniem, które pozwoli również wygenerować szereg dodatkowych dokumentów, jak kosztorys, oferta, potwierdzenie zamówienia oraz zlecenie jego realizacji. Jeżeli zamówienie obejmuje towary z magazynu, możliwe jest zaawansowane zarządzanie wydaniami i zwrotami.

Transakcje powtarzalne cyklicznie

Istnieją specyficzne rodzaje działalności, w których relacja z klientem jest rozciągnięta w czasie poprzez świadczenie jakiejś usługi ciągłej, np. dostawa internetu czy wynajem pomieszczeń. Z punktu widzenia programu istotne jest to, że rozliczanie takich usług odbywa się w sposób powtarzalny, zwykle raz w miesiącu. Odpowiedzią na takie potrzeby jest narzędzie Faktury i rachunki cykliczne.

Spis treści