Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 1.2.
Zagadnienia ogólne »
STRUKTURA PROGRAMU

Spis treści    

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn to aplikacja sieciowa przeznaczona do pracy w sieciach lokalnych oraz wirtualnych sieciach prywatnych. Jako taka posiada typową strukturę klient-serwer, w której tylko jedna maszyna pełni funkcję składowania i udostępniania danych (serwer). Z nią z kolei może łączyć się teoretycznie dowolna liczba stanowisk roboczych podłączonych do tej samej co serwer sieci.

Instalator programu zawiera de facto dwie odrębne, choć współpracujące ze sobą aplikacje - aplikację serwera oraz kliencką. W zależności od tego jaka z nich zostanie zainstalowana na wybranym komputerze, będzie on pełnił określoną funkcję. Teoretycznie serwer może jednocześnie pełnić rolę stanowiska roboczego, choć niekoniecznie musi to być zalecane rozwiązanie.

Aplikację serwera instalujemy tylko na jednym komputerze w sieci, którego wydajność pozwoli na zarządzanie bazą danych programi oraz obsłużenie zapytań kierowanych do niego ze stanowisk roboczych. Aplikacja serwera jest usługą systemową i w zasadzie nie posiada interfejsu użytkownika. Aczkolwiek uzupełniona jest Menedżerem Serwera - okienkową aplikacją zarządzającą, która pozwala zmienić konfigurację samego serwera, zarządzać licencją oraz archiwizować i przywracać bazę danych jako całość. Nie pozwala jednak np. edytować poszczególnych dokumentów.

Aplikacja kliencka powinna zostać zainstalowana na każdym komputerze, na którym będą pracowali użytkownicy programu. Nie przechowuje ona żadnych danych, pozwala jedynie pobierać i zmieniać te, które znajdują się na serwerze. Dostarcza jednak interfejs użytkownika, dzięki któremu możliwa jest edycja danych. Teoretycznie możliwe jest jednoczesne uruchomienie dowolnej ilości aplikacji klienckiej łączących się z tym samym serwerem - o ile tylko pozwala na to wydajność systemu oraz licencja. Serwer dba wówczas o to, aby zachowana została integralność danych, na których pracuje wielu użytkowników jednocześnie.

Jednym z fundamentów pracy sieciowej jest zarządzanie użytkownikami. Każda fizyczna osoba pracująca z programem musi posiadać konto użytkownika identyfikowane przez unikalny login oraz hasło. Konto posiada również przypisany mu rekord uprawnień użytkownika. Dzięki temu możliwe jest zalogowanie się do programu i określenie zakresu uprawnień do danych dozwolonych dla danej osoby.

Spis treści