Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 1.1.
Zagadnienia ogólne »
WSTĘP

Spis treści    

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn to wielostanowiskowa aplikacja do zarządzania sprzedażą, fakturowaniem i magazynem. Program oferuje w szczególności następujące funkcje i możliwości:

Zamówienia

Fakturowanie

Magazyn

Płatności i windykacja

Księgowość

Praca w środowisku sieciowym

  • Zarządzanie użytkownikami;
  • Tworzenie profili uprawnień użytkowników;
  • Jednoczesna konkurencyjna praca wielu użytkowników na tej samej bazie danych;

Ponadto

Program uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2024 r., opierając się przede wszystkim na następujących aktach prawnych:

  • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
Spis treści