Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.7.1.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Magazyn »
MAGAZYN W PROGRAMIE

Spis treści    

Założenia ogólne

Program zawiera rozwiązania umożliwiające prowadzenie magazynu towarów handlowych. Możliwe jest w szczególności:

Aktywacja kontroli stanów magazynowych

Operacji tej można dokonać albo dla każdego produktu z osobna, albo dla większej ich grupy jednocześnie.

Aby dodać do magazynu jeden wybrany towar, należy otworzyć go do edycji z poziomu słownika produktów lub dodać go tam jako nowy. Następnie udać się na kartę Magazyn formularza edycyjnego. Znajduje się tam odpowiedni przycisk pozwalający dodać towar do magazynu (zrzut nr 1).

Chcąc dodać do magazynu większą liczbę towarów jednocześnie, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć je w słowniku produktów, a następnie wybrać w jego menu kontekstowym opcję Dodaj do magazynu... (zrzut nr 2). Pojawi się wówczas okno edycyjne pozwalające również ustawić niektóre parametry magazynowe wybanych towarów, w tym w szczególności stany początkowe. Jeśli zostanie następnie kliknięty przycisk Dodaj do magazynu..., operacja zostanie zatwierdzona (zrzut nr 3).

Spis treści