Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.6.1.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Płatności i windykacja »
ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI

Spis treści    

Program umożliwia zapisywanie wraz z dokumentami fakturowymi (za wyjątkiem noty korygującej i zestawienia sprzedaży bezfakturowej) oraz notami odsetkowymi i notami księgowymi informacji o płatnościach dokonanych z tytułu tych dokumentów. Jeżeli dla danego dokumentu włączona jest opcja przechowywania informacji o płatnościach, wówczas na listach wystawionych dokumentów może pojawić się informacja o aktualnym statusie rozliczeń z kontrahentem.

Aby uzyskać dostęp do zarządzania płatnościami z tytułu konkretnego dokumentu, należy kliknąć przycisk Płatności widoczny w dolnej części jego formularza (zrzut nr 1). Pojawi się wówczas okno również zatytułowane Płatności. W przypadku faktur i rachunków składa się ono z 2 części. Karta Dokumenty płatności poświęcona jest zasadniczo pokwitowaniom KP i KW oraz formularzom przelewów, które omówione są w innym rozdziale. Nie występuje ona w przypadku not odsetkowych i księgowych. Natomiast karta Wpłaty zawiera informacje o konkretnych przepływach pieniężnych z tytułu danego dokumentu. Domyślnie dla wszystkich nowo tworzonych faktur, rachunków i not odsetkowych oraz księgowych opcja przechowywania informacji o płatnościach jest włączona. W razie potrzeby to domyślne ustawienie można jednak zmienić w oknie Ustawienia (zrzut nr 2).

Karta Wpłaty pozwala dowolnie edytować dokonane wpłaty, przy czym może się to odbywać na kilka sposobów:

  • Poprzez kliknięcie przycisku Utwórz wpłatę i wprowadzenie odpowiedniej daty i kwoty płatności;
  • Poprzez kliknięcie przycisku Pełna wpłata - automatycznie dodana zostanie wpłata na całą brakującą (niezapłaconą) kwotę z bieżącą datą;
  • Poprzez kliknięcie przycisku umożliwiającego stworzenie wpłaty na podstawie KP/KW lub formularza przelewu na poprzedzającej zakładce (Dokumenty płatności);
  • Automatycznie - jak widać na zrzucie nr 2 w przypadku wybranych sposobów płatności wpłata może być tworzona automatycznie w chwili pierwszego zapisu dokumentu do bazy danych, bez bez dodatkowej ingerencji użytkownika.

Wpłaty mogą być dodatnie (przychodzące) lub ujemne (wychodzące). Program umożliwia więc kontrolę przepływów pieniężnych w obie strony.

Jeżeli dla danego dokumentu włączono przechowywanie informacji o płatnościach, wówczas może ona pojawić się również na liście wystawionych dokumentów. Domyślnie opcja ta jest wprawdzie wyłączona, jednak można to zmienić klikając przycisk Widok w prawym górnym narożniku listy (zrzut nr 3). Informacja o płatnościach pojawia się jako 4 dodatkowe kolumny: Sposób płatności, Termin płatności, Zapłacono oraz Pozostało. Dodatkowo, dokumenty które pod względem płatności są już "przeterminowane", mogą być podświetlane na czerwono.

Listy wystawionych faktur, rachunków i not odsetkowych oraz księgowych udostępniają jeszcze jeden sposób dodawania płatności do dokumentów (zrzut nr 4). Opcja Ustaw jako opłacone działa w ten sposób, że zaznaczonym na liście dokumentom (w dowolnej ilości jednocześnie) zostanie przypisana pełna brakująca wpłata. Jeśli zaznaczony dokument nie miał włączonej opcji przechowywania informacji o płatnościach, zostanie ona włączona.

Spis treści