Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.5.4.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Paragony fiskalne »
PARAGONY FISKALNE A MAGAZYN TOWARÓW

Spis treści    

Z poziomu paragonu fiskalnego można zarządzać magazynem niemal dokładnie tak samo jak z poziomu faktury, to znaczy:

  • zatwierdzić wydanie towarów bez wystawiania dokumentu WZ wybierając odpowiednią opcję w formularzu paragonu (zrzut nr 1),
  • wystawić dokument WZ (który ewentualnie pozwoli zatwierdzić wydanie później) wybierając odpowiednią opcję albo w formularzu paragonu, albo na liście wystawionych paragonów (zrzut nr 2).

Analogicznie do faktur możliwe jest również wystawienie paragonu z poziomu formularza WZ (zrzut nr 3).

Warto przy tym zauważyć, że o ile paragony i faktury należą przedmiotowo do tego samego działu Fakturowanie, o tyle możliwość wykonywania operacji związanych z magazynem wymaga uprawnień do odrębnego działu Magazyn. W związku z tym, aby wystawić paragon na podstawie dokumentu magazynowego, albo odwrotnie - wystawić dokument magazynowy lub zatwierdzić wydanie na podstawie paragonu - konieczne są jednoczesne uprawnienia do obu działów.

Spis treści