Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.5.3.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Paragony fiskalne »
WYSTAWIANIE PARAGONU FISKALNEGO NA PODSTAWIE FAKTURY VAT, KASOWEJ LUB PROFORMA

Spis treści    

Aby wystawić w sposób zautomatyzowany paragon fiskalny na podstawie istniejącej już faktury należy wybrać odpowiednią opcję w jej formularzu.

Faktura taka zostanie najpierw sprawdzona pod względem formalnej poprawności. Warunkiem powodzenia operacji jest również to, że walutą faktury muszą być złote, a wszystkie wybrane produkty muszą być oznaczone w słowniku jako „fiskalne”. Produkty „fiskalne” oznaczone są w formularzu faktury literą „F”.

Program dokona przeniesienia danych i ustawień z faktury do paragonu analogicznie to tego jak w przypadku procesu odwrotnego. Skopiowany zostanie również NIP nabywcy (o ile był określony w fakturze źródłowej), jednak opcja NIP nabywcy będzie zawsze odznaczona. Możliwe jest również wystawienie paragonu do „faktury netto” lub faktury typu mieszanego, jednak program uprzedzi, że wartości faktury i paragonu mogą się wówczas nieco różnić.

Paragon wystawiony w ten sposób musi zostać od razu wydrukowany. Na podstawie jednej faktury można wystawić jeden paragon i blokuje to również opcję odwrotną. Jeśli jednak paragon zostanie później usunięty, opcje te zostaną ponownie odblokowane.

Spis treści