Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 9.0

DuoKomp Księga Podatkowa 2023 JPK 9.0 - Dokumentacja

Rozdział 8.
KSIĘGOWANIE VAT

Spis treści    

Rozliczanie VAT przy pomocy programu odbywa się równolegle do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) i składa się z następujących podstawowych elementów:

Rozliczanie VAT jest opcją, z której skorzystają wyłącznie użytkownicy będący jego podatnikami. W zależności od tego należy odpowiednio ustawić opcję Łącznie z księgą prowadź również rozliczenie VAT - w oknie właściwości danej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Domyślnie jest ona włączona. Jeśli jednak zostanie wyłączona, wówczas okno edycji wpisów do pkpir nie zawiera w ogóle odpowiedniej sekcji.

Sekcja ta pozwala określić w szczególności:

 • fakt rozliczania lub nie VAT dla danej pozycji w księdze (np. zaliczona w koszty na podstawie przepisów o podatku dochodowym składka na ubezpieczenie emerytalne nie będzie miała rozliczanego VAT-u),
 • sposób rozliczenia pozwalający powiązać transakcję z odpowiednimi polami deklaracji VAT-7(K) oraz JPK-V7M/K i JPK-VAT,
 • daty opisujące zdarzenie gospodarcze z punktu widzenia VAT:
  • data rozliczenia decydująca o przypisaniu do miesiąca/kwartału w tradycyjnym rejestrze VAT, dawniej obowiązującej deklaracji VAT-7(K) oraz JPK-V7M/K i JPK-VAT; jest również wprost drukowana w tradycyjnym rejestrze zakupów;
  • data wystawienia faktury uwidoczniona w tradycyjnym rejestrze sprzedaży VAT oraz JPK-V7M/K i JPK-VAT (w sprzedaży jako "data wystawienia" i w zakupach jako "data zakupu");
  • data otrzymania (wpływu) faktury zakupowej uwidoczniona w tradycyjnym rejestrze zakupów VAT oraz JPK-V7M/K i JPK-VAT (zakupy);
  • data sprzedaży w fakturze własnej uwidoczniona w tradycyjnym rejestrze sprzedaży VAT oraz JPK-V7M/K i JPK-VAT;
 • rodzaj sprzedaży powiązanej jeśli transakcja jest zakupem, co jest istotne z punktu widzenia tradyjnego rejestru zakupów, dawniej obowiązującej deklaracji VAT-7(K) oraz JPK-V7M/K i JPK-VAT.

Ponadto sekcja ta zawiera niezwykle ważny obecnie zestaw dodatkowych opcji dostępnych po kliknięciu przycisku więcej. W szczególności od chwili wprowadzenia JPK-V7M/K jest ich dość dużo i cechują się znaczną szczegółowością. Są bowiem w dużej mierze konsekwecją wprowadzenia tego rodzaju JPK i decydują o tym, czy jego treść będzie prawidłowa, zarówno w części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej. Z tego względu nie należy ich nigdy ignorować!

Spis treści