Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 4.1.
Raportowanie fiskalne »
REJESTRY VAT

Spis treści    

Program umożliwia tworzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT w tradyjnej formie przeznaczonej do wydruku. Narzędzia tego nie należy jednak mylić z generatorem struktur JKP, które również mogą zawierać ewidencje VAT-owskie i stanowią obecnie obowiązującą formę rozliczeń. W celu utworzenia tradycyjnego rejestru należy:

  • wybrać opcję Księga -> Rejestry VAT... w menu głównym programu,
  • kliknąć odpowiedni przycisk w pasku narzędzi okna głównego programu (interfejs rozszerzony).

Rejestry VAT tworzone są na podstawie zintegrowanego systemu księgowania do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir), który pozwala również na rozliczanie VAT. W celu wygenerowania jakiegokolwiek rejestru konieczne będzie wskazanie:

  • przynajmniej jednej księgi będącej źródłem danych,
  • rodzaju rejestru – zakupów lub sprzedaży; wiąże się z tym ustawienie tego jakie rodzaje transakcji mają zostać w nim uwzględnione; wybór pomiędzy rejestrem zakupów i sprzedaży powoduje określone domyślne ustawienie zakresu transakcji, jednak w razie potrzeby użytkownik może go dowolnie zmodyfikować,
  • okresu za jaki generowany jest rejestr; może on być miesięczny lub kwartalny.

Po naciśnięciu przycisku Utwórz zostanie wygenerowany rejestr w postaci raportu z odpowiednimi podsumowaniami. Będzie on zawierał pozycje z wybranych ksiąg źródłowych spełniające następujące warunki:

  • włączone jest dla nich rozliczanie VAT,
  • data rozliczenia VAT mieści się w okresie dla którego generowany jest rejestr,
  • rodzaj transakcji mieści się w wybranym zbiorze.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku rejestru zakupów pozycje odnoszące się do transakcji powiązanych ze sprzedażą zwolnioną trafiają wprawdzie do raportu, ale nie są uwzględniane w podsumowaniach.

Spis treści