Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 2.4.
Program »
OBSŁUGA PROGRAMU

Spis treści    

Obsługa aplikacji jest bardzo łatwa i intuicyjna. Interfejs użytkownika został możliwie dalece uproszczony, a zarazem dostosowany do zasadniczych celów programu. Do nawigacji i wyboru opcji można używać zarówno myszy jak i klawiatury (najlepsze rezultaty zazwyczaj osiąga się łącząc jedno z drugim). W efekcie DuoKomp Księga Podatkowa nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności w posługiwaniu się komputerem. Nie jest też konieczne jakieś szczególne „przyuczenie się” do programu.

Po pierwszym uruchomieniu programu użytkownikowi ukaże się niewielkie okno główne , które jest punktem wyjścia do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji aplikacji:

Program udostępnia dwa rodzaje interfejsów użytkownika: uproszczony oraz rozszerzony. Po pierwszym uruchomieniu aktywny jest interfejs uproszczony, zalecany dla mniej zaawansowanych użytkowników. Jest on bardzo prosty i czytelny, jednak nie daje takich możliwości jak interfejs rozszerzony. Przełączenia pomiędzy nimi można dokonać w menu Widok okna głównego.

Interfejs rozszerzony charakteryzuje się przede wszystkim następującymi cechami:

  • bogatszy pasek narzędzi okna głównego,
  • okno główne może pracować w trybie pełnoekranowym, zaś inne okna wyświetlane są w jego wnętrzu,
  • jednocześnie mogą być otwarte różne okna słowników czy listy zapisanych dokumentów; mogą być one minimalizowane i maksymalizowane wewnątrz okna głównego,
  • okna słówników oraz listy zapisanych dokumentów posiadają bardziej rozbudowany zestaw filtrów, które w działaniu przypominają wówczas filtry znane z nowszych wersji programu Excel.

W celu zwrócenia uwagi użytkownika na niektóre istotne, ale zarazem niekoniecznie oczywiste szczegóły, w pewnych sytuacjach może pojawić się okienko zatytułowane Wskazówka lub w inny podobny sposób. Takich zwięzłych porad jest w programie kilkanaście, ale nie wszystkie muszą się ujawnić każdemu użytkownikowi. Po zapoznaniu się z treścią konkretnej porady można zaznaczyć pole nakazujące programowi powstrzymanie się od jej pokazywania w przyszłości.

Spis treści