Sprzedaż i Magazyn
Zamówienia · Faktury · Magazyn · Płatności
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.7

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - Dokumentacja

Rozdział 3.2.8.2.
Stanowiska robocze » Zakres merytoryczny » Księgowość »
KSIĘGOWANIE VAT

Spis treści    

Założenia ogólne

Program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn nie jest programem księgowym. Jednak jako program fakturująco-sprzedażowy jest z konieczności mocno osadzony w ramach jakie wyznaczają przepisy o podatku od towarów i usług (VAT). Dlatego ze względów praktycznych zawiera jednak narzędzia i ułatwienia przydatne w związku z rozliczaniem VAT. W szczególności są to:

  • tworzenie okresowych rejestrów VAT,
  • tworzenie ograniczonego zakresem i szczegółowością JPK-V7,
  • tworzenie przydatnych księgowo raportów z poziomu listy wystawionych dokumentów typu fakturowego.

Ustawienia księgowania

Aby skorzystać z powyższych narzędzi i ułatwień, kluczowe jest odpowiednie użycie opcji dostępnych w oknie Zaawansowane w formularzach edycyjnych większości dokumentów typu fakturowego. Ujęte są one tam przede wszystkim w sekcji Księgowość i VAT (zrzut nr 1).

Część z tych opcji ma lub może mieć znaczenie wprost dla treści wystawianych dokumentów. Przekłada się to wówczas na to, jaka treść znajduje się na ich wydruku, podglądzie czy eksporcie do PDF. Przykładowo zaznaczenie pól zwolnienie z podatku lub podzielona płatność skutkuje zawsze wygenerowaniem odpowiedniej informacji na dokumencie. Jednak wszystkie z tych opcji, nawet jeśli nigdy nie są widoczne na obrazie faktury lub podobnego dokumentu, mają znaczenie w takich sytuacjach jak generowanie rejestrów, JPK i raportów.

Warto także zauważyć, że częśc tych opcji może być typowa dla wszystkich lub większości dokumentów wystawianych przez danego podatnika (użytkownika). Jeśli faktycznie tak jest, warto skorzystać z możliwości ustawienia opcji domyślnych na karcie Sprzedaż ogólnych ustawień programu. Opcje domyślne są wówczas stosowane do wszystkich nowo tworzonych dokumentów (zrzut nr 2).

Kody GTU

W słowniku produktów istnieje możliwość ustawienia dla nich kodów GTU (zrzut nr 3). Choć kody te z reguły nie trafiają wprost do treści faktury, to mają duże znaczenie przy raportowaniu sprzedaży poprzez JPK-V7. Jako takie muszą więc zostać w ten czy inny sposób przekazane do systemu księgowego. Aby to ułatwić, w danych faktury mogą zostać zapisane kody wyszczególnionych na niej produktów. Będą wówczas widoczne w raporcie z listy wystawionych dokumentów oraz w ograniczonym JPK-V7 jaki może wygenerować sam program.

W zakresie kodów GTU relacja pomiędzy słownikiem a dokumentem typu fakturowego działa w ten sposób, że dodając produkt do dokumentu automatycznie zaznaczane są odpowiednie kody w ustawieniach tego dokumentu. Nie mniej jednak zawsze istnieje możliwość ich ręcznej edycji poprzez okno Zaawansowane (patrz ponownie zrzut nr 1). W ten sam sposób kody GTU są wstawiane również do zamówień oraz szablonów faktur cyklicznych. Jeśli potem na ich podstawie zostanie wygenerowana faktura, skopiowana do niej zostanie również informacja o kodach GTU.

Raport z listy wystawionych dokumentów fakturowych

Lista wystawionych dokumentów fakturowych zawiera wiele przydatnych informacji na ich temat. Jednak wyświetlenie wszystkich tych informacji na raz mogłoby skutkować znaczną ilościa kolumn i pól danych, co byłoby mało czytelne. Dlatego zakres wyświetlanych kolumn można zmieć w oknie ustawień dostępnych po kliknięciu przycisku Widok (zrzut nr 4).

Wśród dostępnych zestawów kolumn są również informacje o sposobie księgowania do VAT. Jeśli opcja ta zostanie włączona, wśród kolumn w raporcie pojawią się również następujące:

  • data rozliczenia VAT,
  • kody GTU,
  • procedury - zarówno w znaczeniu JPK-V7, jak również informacja o zaznaczeniu opcji zwolnienie, uproszczona, podzielona płatność i odwrotne obciążenie, a także ewentualna informacja, że jest to sprzedaż marża,
  • rodzaj transakcji (lokalna, wewnątrzwspólnotowa, eksport).

Jakkolwiek informacja o księgowaniu do VAT jest w programie fakturującym zawsze ograniczona, to jednak wymienione kolumny pozwalają dość dobrze zorientować się jak docelowo w programie księgowym powinny zostać potraktowane poszczególne dokumenty.

Spis treści