Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 6.1.
Szablony, słowniki i wydruki »
DANE FIRMY

Spis treści    

Program przeznaczony jest zasadniczo do obsługi księgowej jednej firmy (wyjątkiem od tego jest osobny tryb obsługi wielu firm). W związku z tym nie ma czegoś takiego jak baza lub słownik firm, za to dane tej jedynej mogą zostać zapamiętane przede wszystkim w 2 miejscach.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir)

Każdy jej egzemplarz zawiera dane firmy, które można zmieniać w oknie właściwości księgi widocznym zarówno na etapie jej tworzenia jak również dostępnego w późniejszym czasie z poziomu okna edycji księgi (zrzut nr 1). Istnieją następujące uzasadnienia tego rozwiązania:

  • wygoda użytkownika, który zazwyczaj prowadzi tylko jedną księgę za dany rok podatkowy i rozpoczyna korzystanie z programu właśnie od utworzenia księgi, zaś potem większość jego działań koncentruje się na założonej księdze; dlatego jest to najbardziej naturalne miejsce wprowadzenia tych informacji;
  • dane firmy mogą zmieniać się w kolejnych latach podatkowych, więc należy powiązać je z księgą za dany okres.

Dane zapisane w tym miejscu są wykorzystywane np. podczas wydruków z pkpir.

Ustawienia ogólne programu

Dane firmy dostępne są na karcie Firma. Informacje tam zapisane są wykorzystywane m.in. podczas tworzenia JPK (zrzut nr 2).

Okno właściwości księgi zawiera pole wyboru pozwalające zapisać wprowadzone tam dane firmy do ustawień ogólnych. Co więcej, jeśli dane firmy w ustawieniach nie zostały jeszcze uzupełnione, wówczas pole to jest domyślnie zaznaczone (zrzut nr 3).

Spis treści