Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 6.2.
Szablony, słowniki i wydruki »
SZABLONY WPISÓW DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (PKPIR)

Spis treści    

Często zdarza się, że określone pozycje wprowadzane są do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) cyklicznie, np. co miesiąc. Mają więc one bardzo podobną treść, a różnią się np. tylko datą. Przykładem mogą być składki na ubezpieczenie społeczne pracowników lub właściciela firmy jeśli w jego wypadku zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Program ułatwia to poprzez funkcję szablonów wpisów do pkpir. Istnieje kilka sposobów utworzenia szablonu:

  • kliknięcie opcji Słowniki -> Szablony wpisów KPiR... w menu głównym programu (zrzut nr 1) lub kliknięcie odpowiedniego przycisku w pasku narzędzi okna głównego (zrzut nr 2); spowoduje to wyświetlenie listy zapisanych szablonów z opcją dodania zupełnie nowego, z pustymi polami oczekującymi na wypełnienie przez użytkownika;
  • kliknięcie przycisku Zapisz jako szablon w oknie edycji wpisu do pkpir (zrzut nr 3); w ten sposób można utworzyć szablon z danych istniejącego już wpisu do księgi.


W każdym przypadku pojawi się wówczas okno edycji szablonu (zrzut nr 4). Jest ono podzielone na karty odnoszące się do samego szablonu, do księgowania KPiR oraz rozliczania VAT. Poszczególne karty mają bardzo podobny układ do okna edycji wpisu do księgi, choć nie zawierają wszystkich pól, a jedynie te, których powtarzalności można się logicznie rzecz biorąc spodziewać.

Szablony można wykorzystać z poziomu okna edycji pkpir w następujący sposób:

  • kliknąć przycisk Dodaj nowy wpis, a w menu jakie się pojawi opcję Wg szablonu, co spowoduje wyświetlenie listy zapisanych szablonów (zrzut nr 5),
  • wybrać jeden z szablonów; spowoduje to pokazanie się okna wpisu do księgi wypełnionego danymi z szablonu,
  • należy wprowadzić ewentualne potrzebne zmiany lub dodatkowe informacje w treści wpisu,
  • należy kliknąć przycisk Zapisz, gdyż dopiero to spowoduje rzeczywiste dodanie wpisu do księgi.
Spis treści