Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 2.2.
Program »
INSTALACJA

Spis treści    

Przed pierwszym użyciem programu w trybie demonstracyjnym powinien on zostać zainstalowany przez uruchomienie oryginalnego pakietu instalacyjnego. Próba prostego skopiowania plików z innej istniejącej już kopii programu przed wprowadzeniem klucza aktywacyjnego może spowodować, że w ogóle odmówi on działania. Jeśli jednak w katalogu programu znajduje się już prawidłowy plik klucza aktywacyjnego, bezpośrednie kopiowanie jest teoretycznie możliwe i pozwala uczynić aplikację bardziej mobilną. Nie ma bowiem wówczas przeszkód, aby uruchomić ją np. z pendriva. Nie mniej jednak jeśli program nie ma być przenoszony na pendrivie, lecz zostać zainstalowany na stałe na dysku twardym komputera, zaleca się w każdym wypadku użyć instalatora, gdyż zadba on w szeczególności o ustawienie uprawnień do plików oraz zarejestrowanie wymaganych bibliotek. Do ewentualnego odtworzenia lub przeniesienia danych składowanych w katalogu programu należy wówczas użyć narzędzi archiwizacyjnych udostępnianych przez sam program.

Instalator co do zasady musi zostać uruchomiony na koncie z uprawnieniami administracyjnymi, w przeciwnym razie instalacja może zakończyć się niepowodzeniem.

Domyślnie dane programu przechowywane są w katalogu programu w pliku kp.dat. Ogólne ustawienia zawiera z kolei plik kp.ini (zlokalizowany w tym samym folderze), zaś w user.key zapisany zostaje klucz aktywacyjny dostarczany po wniesieniu opłaty licencyjnej. W trybie obsługi wielu firm lokalizacja tych plików jest jednak odmienna.

W razie istnienia w systemie kilku kont użytkowników, może zajść potrzeba odpowiedniego ustawienia praw dostępu do wymienionych plików, przy czym instalator podejmuje próbę ustawienia ich jako dostępnych bez ograniczeń dla wszystkich.

Podczas ponownej instalacji programu do katalogu, w którym już istnieją pliki wymienione wyżej, nie są one nadpisywane przez instalator, więc tak przeprowadzona reinstalacja nie prowadzi w normalnych okolicznościach do utraty danych i ustawień. Natomiast należy podkreślić, że usunięcie programu poprzez użycie jego deinstalatora powoduje usunięcie wszystkich plików, także tych z danymi.

W typowych warunkach, po zainstalowaniu programu do pustego lub wcześniej nieistniejącego katalogu, lista plików i podkatalogów będzie wyglądała następująco:

Spis treści