Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 9.0

DuoKomp Księga Podatkowa 2023 JPK 9.0 - Dokumentacja

Rozdział 2.
WYMAGANIA

Spis treści    

Program wymaga systemu operacyjnego Windows w wersji: Vista, 7, 8 lub 10. Wymagania sprzętowe nie powinny w normalnych okolicznościach przekraczać wymagań dla systemu operacyjnego samego w sobie.

Zaleca się, aby ekran był ustawiony na rozmiar co najmniej 1024x768 pikseli (przy „małych” czcionkach 96ppi), bądź 1280x800 pikseli (przy ustawionych „dużych” czcionkach 120ppi). W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy ze zmieszczeniem się niektórych okien na ekranie.

Następujące funkcje programu wymagają działającego połączenia z internetem:

Spis treści