Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK 10.1 - Dokumentacja

Rozdział 1.
WSTĘP

Spis treści  

DuoKomp Księga Podatkowa to wygodny w obsłudze program przeznaczony do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir), rozliczania VAT, wynagrodzeń oraz ewidencji środków trwałych i rozliczania amortyzacji.

Wśród szczegółowych możliwości programu występują:

Program uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2024 r., opierając się w szczególności na następujących aktach prawnych:

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Spis treści